VP6-19.2.1.-91-8-2

A Vidékfejlesztési Program keretén belül az Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-91-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján a FUNDIUM Kft., mint Kedvezményezett támogatási kérelmet nyújtott be.

Géppark korszerűsítése a FUNDIUM Kft. telephelyén című támogatási kérelmet Támogató elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogató Okirat kiállítására 2023. szeptember 28-án került sor, ezt követően került sor a projekt megvalósítására.

Megvalósítási hely:

6332 Uszód, Szabadság u. 25.

Read More

Idei pályázatok, őstermelői változások

NAK-MAGOSZ Ifjú Gazdák Bács-Kiskun megyei tagjaként vett rész Szigeti Tamás kalocsai agrármérnök a szervezetek Gazdafórumán, amit április 8-án rendeztek az online térben, a koronavírus miatt. Az Agrárminisztérium és társ szervezetei kiemelt figyelmet fordítanak az agrár generációváltás elősegítésére, a fiatalok támogatására és tájékoztatására, ezért több alkalommal, elsőkézből tájékoztatják a fiatal gazdatársadalmat az aktuális kérdéskörökről.

A programon Pecznyik Béla Bács-Kiskun megyei Ifjú Gazdaköri elnök megnyitója után nagy megtiszteltetésre beszédet mondott:

Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke

Cseh Tibor , a MAGOSZ főtitkára

Papp Zsolt György, az Országos Ifjú Gazda Tagozat elnöke, az AM helyettes államtitkára

Gáspár Ferenc elnök, NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezete

Gubán Gyula elnök, Bács-Kiskun MAGOSZ.

Az előadások után szakmai kérdéseket lehetett feltenni a törvényalkotóknak, majd ezek megválaszolása után kötetlen beszélgetésre is lehetőség adódott.

Az első, nagy figyelemmel követett előadást Papp Zsolt György az Agrárminisztérium helyettes államtitkára tartotta az idei pályázati lehetőségekről: számos lehetőség adódik az idei és a jövő évben az agrárium fejlesztéseit illetően, mert az átmeneti két év lehetőséget biztosít arra, hogy az eddig ismert jogszabályok alapján, de már az új ciklus forrásainak terhére nyissanak meg pályázatokat. Ez a forrás pedig történelmi léptékű, mert összesen mintegy 7500 milliárd forint áll rendelkezésre, az Európai Unióban példa nélküli 80 %-ra emelt hazai társfinanszírozásnak köszönhetően. A költségvetési keret nagyságát érzékeltetve leszögezte, az elmúlt 7 évben mintegy 1400 milliárd forint állt rendelkezésre a vidékfejlesztési kasszában, most ugyanez az összeg vár elköltésre az átmeneti két évben!

Fontos szempont, hogy az idei pályázatoknál a hibákból tanulva felgyorsítják a bírálati időt, ami nagy mértékben hozzájárul a megvalósítási arány javításához.

Majd a részletek következtek számos új információval:

  • Állattartó telepek korszerűsítése:

2020 őszi beadási kör eredményeit elkezdték közölni az elektronikus tájékoztatási rendszerben. Ezt kalocsai gazdálkodóként megerősítem, nálunk is megtörtént a státuszváltozás. 50 milliárd forintos keretre 330 milliárd forint igény érkezett, igyekeznek a keret megemelésével a legtöbb gazdát támogatni.

Ennek a pályázatnak egy kisebb gazdálkodásra egyszerűsített verzióját újra nyitják még most áprilisban: lehetőség lesz az állattartás eszközei, épületei, fejlesztései mellett munkagépek és erőgép beszerzésére is 50-60% támogatási intenzitás mellett. Kalocsa környéki állattartóknál is népszerű ez a lehetőség.

  • Kisüzemek támogatása:

Sok kritika éri a kormányt, hogy a kisgazdaságokat nem támogatja. Ez a pályázat ennek a kritikának az egyik cáfolata, hiszen még tovább megnyitva a pályázók körét, ez egy rendkívül kedvezményes lehetőség a kisebb gazdaságok számára. Az 5 millió forint szabadon felhasználható forrást kínáló lehetőség áprilisban szintén nyitott, eddig mintegy 2000 darab pályázat érkezett be, és a 2,5 milliárdos keretet itt is négyszeresére emelték. Kalocsa környékén szintén nagyon népszerű ez az átalánytámogatási forma.

  • Terménytárolók, tisztítók, szárító üzemek támogatása:

50 milliárd forint értékben nyitják újra ezt a fejlesztési lehetőséget is. A felhívás egyenlőre társadalmi egyeztetésen van. Várhatóan a NAK és MAGOSZ javaslata alapján a támogatás minimum határát csökkenteni fogják 100 millió forintról, hogy a kis-, és közép gazdálkodásoknak is teret nyissanak.

  • Vízgazdálkodási és Öntözési Közösség pályázat:

Mindkét terület kiemelt cél és az is lesz a következő ciklusban, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében.

A helyettes államtitkár Úr nagy reményekkel üdvözölte a Kalocsai Öntözési Közösség létrejöttét és példának állította a résztvevők számára. Az együttműködéssel az ország legnagyobb öntözési közössége jött létre, a fűszerpaprika vetésterületének megtartása miatt is. A vízgazdálkodási pályázat keretére mintegy +50 milliárd forintot csoportosítanak át, és meghosszabbítják 2023-ig. Az öntözés lehetőségét biztosítani kell.

  • AKG/ÖKO/Őshonos pályázati hosszabbítások:

Az idei átmeneti évben lehetőséget biztosítottak a gazdálkodóknak, hogy a földterületei vonatkozásában hosszabbítsák meg a célprogramokat. A gazdák nagy része élt vele Kalocsán és környékén is. Az államtitkár megnyugtatta a gazdákat: a cél, hogy ne maradjon ki egy év sem, a környezeti fenntarthatóságot célzó programok plussz támogatásában.

  • Kertészetek fejlesztése:

Megnyitásra fog kerülni az első félévben az ültetvény-, gyógy-, és fűszernövény telepítési pályázat, valamint a döntő többségében kertészeti üzemmérettel rendelkező vállalkozások számára gép-, és eszközbeszerzés pályázat.

  • Precíziós fejlesztések támogatása:

Ez egy új felhívási forma lesz, amelynek célja a digitális átállás elősegítése. 2021 májusában megjelenő pályázati lehetőségre a gazdálkodók számára mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre.

  • Élelmiszerfeldolgozók támogatása:

Kiemelt cél a magasabb hozzáadott értékű ágazatok fejlesztése között az alap élelmiszertermelés feldolgozottsági szintjének növelése. Ezért mind a nagyobb feldolgozók számára, mind a mikro,- és kisvállalkozók számára újból megnyitásra kerül júniusban az ÉLIP néven ismert pályázat újabb változata, ahol az eszköz-, és gépbeszerzéseken túl, energiahatékonysági és épületfejlesztési részek is támogatottak lesznek.

  • Erdősítés támogatása:

32 ezer hektár új erdő telepítésére érkezett be igény, ami szintén nagyon fontos a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.

A fórumon második részletes előadója Szabó Gábor volt a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztályáról, aki az őstermelői változások gyakorlati megközelítéséről beszélt. Felhívta a figyelmet az új őstermelői formák legfontosabb változásaira: őstermelők, őstermelők családi gazdasági, családi mezőgazdasági társaság. A témáról részletesebben a Kalohírek itt számolt be:

Számos lehetőség adódik tehát a 2021-2022-es évben is a gazdák fejlesztéseit illetően. További segítségnyújtáshoz kérem a gazdálkodókat vegyék fel az illetékes NAK falugazdász hálózattal és névjegyzéki agrár szaktanácsadókkal a kapcsolatot (Szigeti Tamás Kalocsa irodája a 48-asok terén).

Read More

Ősz végétől beadhatóak az új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási pályázatok

Ősz végétől beadhatóak az új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási pályázatok

Az Agrárminisztérium a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” programjának második ütemében több kulcsfontosságú pályázatot hirdet meg kiemelkedő keretösszeggel, annak köszönhetően is, hogy a Magyar Kormány a korábbi uniós forrásokhoz képest jelentősen megemelt, 80 %-os társfinanszírozást biztosít. Kiemelt cél a vidék gazdaság- és versenyképesség növelésén túl a környezetkímélő és fenntartható gazdálkodási formák támogatása.

Az ’agrár-környezetgazdálkodási kifizetés’ (AKG) és ’ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartás’ (ÖKO) intézkedések a Vidékfejlesztési Program legfajsúlyosabb és legnépszerűbb támogatásai közé tartoznak: ezen intézkedéseknek köszönhetően eddig közel 900 ezer hektáron valósult meg környezettudatos gazdálkodás (kb 2/3-1/3 arányban). Az országosan több tízezer gazdálkodót érintő új kiírások keretösszege 400 milliárd forint: AKG-ra 360 milliárd, ÖKO-ra 40 miliárd forint jut a következő 3 éves kötelezettségvállalással érintett időszakban, ami meghaladja az előző tíz év forrásainak ezen keretösszegét is! Az AKG/ÖKO felhívásoknál a gazdálkodók a környezet állapotának megőrzése és javítása, a környezeti terhelés csökkentése, a biodiverzitás megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem céljainak elérése érdekében pályázhatnak önkéntes alapon, normatív, terület alapon járó, vissza nem térítendő támogatásokra. További célkitűzés, hogy minél több gazdálkodó élhessen a támogatási lehetőséggel és jelentősen növekedjen a programokba bevont eddigi területek aránya. Az előírások korábbi rendszere megmaradt, viszont a  mostani felhívások több újdonságot is tartalmaznak: aktualizálták az egységköltségek mértékét, ennek köszönhetően megemelkedtek a kötelező és választható tevékenységek támogatási összegei minden tematikus előíráscsoportnál. Fontos szempont, hogy a támogatási időszak minden napjára kell, hogy rendelkezzen a gazdálkodó jogszerű földhasználattal.

Az AKG-ban 16 tematikus előíráscsoportból lehet választani, attól függően, hogy milyen besorolású földhasználattal rendelkezik a pályázó. A horizontális vagy zonális besorolás csoportjai megkereshetőek a MEPAR böngészőben. A tematikus előíráscsoportokon belül vannak kötelezően megvalósítandó és választható előírások. Ilyenek például: a tápanyag gazdálkodási terv készítése talajtani szakértő bevonásával, középmély lazítás, zöldtrágyázás, vetésszerkezeti és állatvédelmi vállalások.
Minden egyes plussz vállaláshoz támogatási összegek és pontok tartoznak. További többlet pont kapható a minél nagyobb, célprogramba bevont területért, a nitrátérzékeny területek vagy NATURA 2000-es területekért, jogosult névjegyzéki szaktanácsadó alkalmazásáért, illetve állatállomány meglétéért.

Az ÖKO pályázatnál a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodást kell folytatni, az átállás alatt lévő és átállt területek esetében is. Kötelező bejelentkezni tehát az tanúsító-, ellenőrző szervezetek valamelyikéhez (Pl. Biokontroll Hungária). A támogatási kérelem benyújtásánál többletpont kapható, ha a pályázó szerepelt már az ÖKO programban, ha alkalmaz névjegyzéki szaktanácsadót, illetve ha a programba minél több a bevinni kívánt területe.

Mindkét célprogram alapvető előírása a pontos adminisztráció és jelentési kötelezettségeknek való megfelelés, melynek kiemelt feladata közé tartozik a gazdálkodási napló szakszerű vezetése és leadása. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatok alapvető feltétele a jogszerű földhasználathoz igazított földmérés. Aki már részt vett a programokban és nem változott a területe, annak a földmérési dokumentumait elfogadja az Irányító Hatóság, viszont az új területek vonatkozásában ez elkerülhetetlen. A gazdálkodói kiszámíthatóság növelése érdekében a támogatási kérelmek bírálatául szolgáló szempontrendszer és csatolandó dokumentumok listája valamelyest egyszerűsödött, a teljes pályázati felhívások a Széchenyi 2020 pályázati felületén elérhetőek. A 3 éves támogatási időszak (2022-2024) pályázatainak benyújtási határideje október 25-november 25. közé esik, és minden mezőgazdasági termelő számára elérhető.

A pályázni kívánó termelőknek határozottan azt javaslom, hogy érdemes a lehető leghamarabb elkezdeni a támogatási kérelem beadásához szükséges ügyintézést, mert már országosan és Kalocsa környékén is kiemelkedő a részt venni szándékozó szereplők aránya. A könnyebb eligazodás érdekében érdemes kérni az agrárkamarai szaktanácsadók és a falugazdász hálózat segítségét, valamint a Nemzeti Agrárkamara (NAK) tájékoztató kiadványokkal is segíti a termelőket.

Read More

Egységes kérelmek beadása 2021-ben, újdonsággal

Az Egységes Kérelem kitöltési felülete 2021. április 7-től nyílt meg, mely a Magyar
Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml).
Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2021. április 7. és 2021. május 15.
(hétvégére tekintettel május 17.) közötti időszak áll rendelkezésre.
A 2021. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) követően benyújtott kérelmek
szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre
megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó
szankciós módosításra pedig 2021. június 9-ig nyílik mód.
Idén 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem
eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon ((pl. alaptámogatás (SAPS),
zöldítés)) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzeti anyatehén tartás
támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (pl. agrár-
környezetgazdálkodás (AKG), ökogazdálkodás (ÖKO), erdészeti jogcímek) esetében kell a
felületet használni:
Kifizetési igénylést mindenképpen nyújtson be minden érintett – többek között az is, aki
hosszabbítási kérelmet, kötelezettség átvállalási kérelmet nyújtott be, de még nem kapott a
döntésről információt, vagy kifogása folyamatban van, hiszen az egységes kérelemben az
igényt rögzíteni kell a június 9-i jogvesztő határnapig.
A hosszabbítással érintett gazdálkodók csak a január 15-ig vissza nem vont területükre adják
be igénylésüket függetlenül attól, hogy a visszavonásról kapnak-e az EK kérelmük beadásáig
értesítést, azaz újra módosított Támogatói okiratot.
Amennyiben a gazdálkodó nem nyújt be kifizetési igénylést, úgy arra a gazdálkodási évre
vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott gazdálkodási
évben is fennállnak, amit a helyszíni ellenőrzés keretében.

A 2021. évi Egységes Kérelem benyújtási időszak kiemelkedő újdonsága a mobilGAZDA
applikáció, melynek célja a modern technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázása az
ügyfelekkel való lehető leghatékonyabb kapcsolattartás céljából.  Az alkalmazás segítségével

a Kincstár gyorsan és egyszerűen tud információt szolgáltatni az ügyfeleknek, továbbá a
gazdálkodók is könnyen és gyorsan tudnak adatokat megosztani az Irányító Hatósággal.
A mobilGAZDA mind a termelők, mind a falugazdászok, mind pedig a Kincstár számára
előnyös, gyorsítja és könnyíti az ügyintézést. Az idei Egységes Kérelem megnyílásával
(április 7.) egyidejűleg bemutatkozó applikáció célja, hogy használatával a gazdálkodók valós
időben és közvetlenebb kommunikációs csatornán keresztül informálódhassanak a
támogatásaik kapcsán jelentkező lehetőségekről és kötelezettségekről. Az alkalmazás
használata fokozza az információcserét, a kérelmek pontosabbá válhatnak, ami elősegíti a
gördülékenyebb kérelemkezelést, a támogatási döntés hamarabbi meghozatalát és a gyorsabb
kifizetést. A dinamikusabb ügyintézésen túl kevesebb helyszíni ellenőrzést is jelenthet a
gazdálkodók számára az applikáció megfelelő használata.

Az Agrárminisztérium az idei benyújtás minél gördülékenyebb lebonyolításához megtette a
szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar
Államkincstár is felkészült a kérelmek befogadására, ezért az Agrárminisztérium – a
Kincstárral és az Agrárkamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő
meghosszabbítását.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kérelem beadásában kérjék a NAK falugazdász hálózatának és
az névjegyzéki agrár szaktanácsadók segítségét, a koronavírus okozta óvintézkedések
betartásával!

Read More