Az Egységes Kérelem kitöltési felülete 2021. április 7-től nyílt meg, mely a Magyar
Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml).
Fontos, hogy a szankciómentes kérelembeadásra 2021. április 7. és 2021. május 15.
(hétvégére tekintettel május 17.) közötti időszak áll rendelkezésre.
A 2021. május 15-ét (hétvégére tekintettel május 17-ét) követően benyújtott kérelmek
szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség. A módosítással érintett jogcímre
megállapítandó támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentésével járó
szankciós módosításra pedig 2021. június 9-ig nyílik mód.
Idén 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehet az egységes kérelem
eljárásrendjének keretében támogatást igényelni, illetve ezekkel kapcsolatban
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
A termelők jelentős körét érintő közvetlen támogatásokon ((pl. alaptámogatás (SAPS),
zöldítés)) túl a kapcsolódó nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzeti anyatehén tartás
támogatása), valamint a vidékfejlesztési program intézkedései (pl. agrár-
környezetgazdálkodás (AKG), ökogazdálkodás (ÖKO), erdészeti jogcímek) esetében kell a
felületet használni:
Kifizetési igénylést mindenképpen nyújtson be minden érintett – többek között az is, aki
hosszabbítási kérelmet, kötelezettség átvállalási kérelmet nyújtott be, de még nem kapott a
döntésről információt, vagy kifogása folyamatban van, hiszen az egységes kérelemben az
igényt rögzíteni kell a június 9-i jogvesztő határnapig.
A hosszabbítással érintett gazdálkodók csak a január 15-ig vissza nem vont területükre adják
be igénylésüket függetlenül attól, hogy a visszavonásról kapnak-e az EK kérelmük beadásáig
értesítést, azaz újra módosított Támogatói okiratot.
Amennyiben a gazdálkodó nem nyújt be kifizetési igénylést, úgy arra a gazdálkodási évre
vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott gazdálkodási
évben is fennállnak, amit a helyszíni ellenőrzés keretében.

A 2021. évi Egységes Kérelem benyújtási időszak kiemelkedő újdonsága a mobilGAZDA
applikáció, melynek célja a modern technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázása az
ügyfelekkel való lehető leghatékonyabb kapcsolattartás céljából.  Az alkalmazás segítségével

a Kincstár gyorsan és egyszerűen tud információt szolgáltatni az ügyfeleknek, továbbá a
gazdálkodók is könnyen és gyorsan tudnak adatokat megosztani az Irányító Hatósággal.
A mobilGAZDA mind a termelők, mind a falugazdászok, mind pedig a Kincstár számára
előnyös, gyorsítja és könnyíti az ügyintézést. Az idei Egységes Kérelem megnyílásával
(április 7.) egyidejűleg bemutatkozó applikáció célja, hogy használatával a gazdálkodók valós
időben és közvetlenebb kommunikációs csatornán keresztül informálódhassanak a
támogatásaik kapcsán jelentkező lehetőségekről és kötelezettségekről. Az alkalmazás
használata fokozza az információcserét, a kérelmek pontosabbá válhatnak, ami elősegíti a
gördülékenyebb kérelemkezelést, a támogatási döntés hamarabbi meghozatalát és a gyorsabb
kifizetést. A dinamikusabb ügyintézésen túl kevesebb helyszíni ellenőrzést is jelenthet a
gazdálkodók számára az applikáció megfelelő használata.

Az Agrárminisztérium az idei benyújtás minél gördülékenyebb lebonyolításához megtette a
szükséges előkészületeket és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar
Államkincstár is felkészült a kérelmek befogadására, ezért az Agrárminisztérium – a
Kincstárral és az Agrárkamarával egyeztetve – nem tervezi a kérelmezési határidő
meghosszabbítását.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kérelem beadásában kérjék a NAK falugazdász hálózatának és
az névjegyzéki agrár szaktanácsadók segítségét, a koronavírus okozta óvintézkedések
betartásával!